Säädösmuutosten hakemisto: 1994

1573/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien kalastuspolitiikan alaan kuuluvien lakien voimaantulosta
1572/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien ulkomaankauppaa ja julkisia hankintoja koskevien lakien voimaantulosta
1569/1994
Asetus eräiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontivalvonnasta
1566/1994
Asetus eräiden elintarvikehygieniaa koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
1561/1994
Verohallituksen päätös ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista
1559/1994
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta eräisiin piirimalleihin
1557/1994
Asetus eräiden asumistukeen liittyvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1555/1994
Asetus Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain voimaantulosta
1554/1994
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä
1550/1994
Valtiovarainministeriön päätös eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista
1548/1994
Valtioneuvoston päätös tullilaitoksen toimivallasta eräiden maataloustuotteiden varastojen verottamisessa
1547/1994
Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
1546/1994
Valmisteverotusasetus
1545/1994
Asetus eräistä väliaikaisista tulleista annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tavaroiden ilmoittamisesta tulliviranomaiselle
1543/1994
Tulliasetus
1542/1994
Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien verotusta, tulleja ja ulkomaankauppaa sekä tullilaitosta koskevien lakien voimaantulosta
1541/1994
Asetus Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1540/1994
Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1539/1994
Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista
1538/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1995 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.