Säädösmuutosten hakemisto: 1994

1438/1994
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1437/1994
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1424/1994
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995 ja 1996
1422/1994
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä kunnallistettaessa opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia
1421/1994
Opetusministeriön päätös Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1415/1994
Merensuojelulaki
1412/1994
Laki teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
1409/1994
Asetus sairausvakuutusasetuksen 7 §:n kumoamisesta
1403/1994
Laki eläketuloa saavan henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta
1402/1994
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1995
1401/1994
Laki vuodelta 1995 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1396/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköasennusten turvallisuudesta
1395/1994
Sisäasiainministeriön päätös Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1394/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hyväksyttävästä hoidosta huumausainerikoksissa
1393/1994
Opetusministeriön päätös kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen maksullisista suoritteista
1389/1994
Asetus Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamista koskevan yhteispöytäkirjan voimaansaattamisesta
1387/1994
Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1386/1994
Asetus liikenneministeriöstä
1384/1994
Asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta
1382/1994
I Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.