Säädösmuutosten hakemisto: 1994

1291/1994
Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1995
1290/1994
Sisäasiainministeriön päätös rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1289/1994
Valtioneuvoston päätös eräistä aravalainojen lainoitusperusteista
1288/1994
Valtioneuvoston päätös Suomen Ulkomaankauppaliiton valtionavun perusteista
1285/1994
Asetus verotusasetuksen 3 §:n kumoamisesta
1284/1994
Laki aluevaihdosta valtion ja Oy Hackman Ab:n välillä
1283/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta
1282/1994
Valtioneuvoston päätös maatalousperäisiä raaka-aineita jalostaville elinkeinonharjoittajille vuonna 1994 myönnettävästä investointituesta ja tuotannon sopeuttamistuesta
1280/1994
Terveydensuojeluasetus
1278/1994
Valtioneuvoston päätös omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista
1276/1994
Laki Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta
1270/1994
Valtiovarainministeriön päätös valtion palvelussuhdeasuntoihin liittyvistä eduista perittävistä korvauksista
1269/1994
Valtiovarainministeriön päätös valtion palveluksessa olevilta perittävistä ateriakorvauksista
1258/1994
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista
1255/1994
Laki eräistä väliaikaisista tulleista
1237/1994
Asetus Pelastusopistosta
1236/1994
Asetus vuonna 1995 toimitettavissa kansanedustajain vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
1235/1994
Asetus vuonna 1995 toimitettavissa kansanedustajain vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen Posti Oy:n toimipaikoista ja sen tilapäisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä Ahvenanmaan postin toimipaikoista
1232/1994
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
1230/1994
Asetus eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.