Säädösmuutosten hakemisto: 1994

1165/1994
Laki Pelastusopistosta
1164/1994
I Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston ilmoitus eräistä osaston päätöksistä
1163/1994
Liikenneministeriön päätös ETA:n sekakomitean 28 päivänä lokakuuta 1994 tekemän päätöksen numero 21/94 voimaansaattamisesta
1161/1994
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1160/1994
Asetus työntekijöiden saatavien turvaamista työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1158/1994
Laki väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain 2 §:n 2 momenttiin
1156/1994
Laki yksityisistä yleisistä satamista
1155/1994
Laki kaupunkien satamanpitoon liittyvien erioikeuksien kumoamisesta
1152/1994
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta
1146/1994
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta
1145/1994
Laki keskioluesta annetun lain kumoamisesta
1143/1994
Alkoholilaki
1142/1994
Valtioneuvoston päätös työttömien aloitteellisuuden tukemisesta
1141/1994
Asetus vakuutusyhdistystarkastuksesta
1139/1994
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta
1138/1994
Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1137/1994
Laki Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1136/1994
Asetus kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1135/1994
Laki kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja pöytäkirjan soveltamisesta
1131/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle perittävistä maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.