Säädösmuutosten hakemisto: 1994

1079/1994
Valmismatkalaki
1078/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lapsilisän maksupäivän muuttamisesta
1077/1994
Valtioneuvoston päätös ETA-sopimuksen liitteen I (eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 12/94 voimaansaattamisesta
1072/1994
Laki asumisoikeusyhdistyksistä
1071/1994
Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista
1070/1994
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista
1063/1994
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1995 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1062/1994
Verohallituksen päätös vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1061/1994
Ympäristöministeriön päätös ETA:n sekakomitean 28 päivänä lokakuuta 1994 tekemän päätöksen numero 15/94 voimaansaattamisesta
1060/1994
Asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista
1059/1994
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
1058/1994
Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korottamatta jättämisestä
1057/1994
Valtioneuvoston päätös asumisoikeustalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista
1056/1994
Valtioneuvoston päätös omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista
1055/1994
Asetus asumisoikeustalolainojen korkotuesta
1054/1994
Asetus omistusasuntolainojen korkotuesta
1045/1994
Asetus sairaaloissa ja terveyskeskuksissa säteilyn käyttötehtävissä työskentelevien henkilöiden vuosilomasta
1043/1994
Asetus valtioneuvoston kansliasta
1041/1994
Asetus kesäajasta vuosina 1995-1997
1040/1994
Asetus ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.