Säädösmuutosten hakemisto: 1994

1039/1994
Oikeusministeriön päätös viittauksista Euroopan yhteisöjen säädösten täytäntöönpanoa koskevissa säädöksissä
1038/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräitä eläintauteja koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta
1037/1994
Asetus kemikaalilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaanpanosta
1036/1994
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
1035/1994
Asetus Valtion viljavaraston liiketoiminnoista muodostettavasta osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulosta
1033/1994
Asetus puolustusvoimissa annettavasta muonituksesta annetun asetuksen kumoamisesta
1028/1994
Valtioneuvoston päätös toimenpiteistä valtion henkilöstövoimavarojen käytön tehostamiseksi
1026/1994
Asetus rajavartiolaitoksesta
1025/1994
Asetus rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1024/1994
Asetus Venäjän kanssa Karjalan tasavallan, Leningradin, Murmanskin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla ja Pietarissa olevien ympäristönsuojeluhankkeiden toteuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1023/1994
Asetus Afrikan kehityspankin perustamissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
1022/1994
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen sekä yhtiöveron hyvityksen hyväksi lukemisesta
1021/1994
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa
1020/1994
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1019/1994
Verohallituksen päätös asuntoyhteisön ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta
1018/1994
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1995 ennakon alarajasta ja kantoeristä
1013/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden lastenruokien täydentämisestä A- ja D-vitamiineilla
1012/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
1010/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1009/1994
Valtiovarainministeriön päätös A. I. Virtasen ja tieteen juhlarahan lyömisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.