Säädösmuutosten hakemisto: 1993

1605/1993
Valtioneuvoston päätös ETA-sopimuksessa tarkoitettujen valtion tukien ilmoittamisessa noudatettavista menettelytavoista
1603/1993
Huumausaineasetus
1602/1993
Asetus eräiden kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten soveltamista koskevista poikkeuksista
1601/1993
Asetus koti- ja postimyynnistä
1600/1993
Asetus eräiden tekstiilien nimityksiä koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien täytäntöönpanosta
1598/1993
Asetus sisäasiainministeriöstä
1593/1993
Valtioneuvoston päätös tasoyleisohjeeksi asuinhuoneistojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1592/1993
Valtioneuvoston päätös asuinhuoneistojen vuokrien korotusyleisohjeeksi
1591/1993
Valtioneuvoston päätös asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
1587/1993
Arava-asetus
1586/1993
Asetus ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintoja koskevan lainsäädännön eräiden säännösten voimaantulosta
1585/1993
Asetus tavara-arpajaisasetuksen 9 §:n 3 momentin kumoamisesta
1584/1993
Valtioneuvoston päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
1583/1993
Asetus Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen sisältyvien sosiaaliturvaa koskevien eräiden säännösten täytäntöönpanosta
1573/1993
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta
1571/1993
Asetus Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista rakennusurakoista
1568/1993
Asetus tieliikennelain muuttamisesta annetun lain ja tieliikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1566/1993
Laki tieliikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain kumoamisesta
1565/1993
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta
1563/1993
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.