Säädösmuutosten hakemisto: 1993

1562/1993
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa
1560/1993
Vuoden 1994 veroasteikkolaki
1559/1993
Laki Antellin kokoelmien ja rahavarain hallinnon ja hoidon uudelleenjärjestämisestä annetun lain 3 §:n kumoamisesta
1558/1993
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1994 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1557/1993
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1556/1993
Valtioneuvoston päätös Oulujärven retkeilyalueen perustamisesta
1555/1993
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin terveydenhuollon ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1554/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa
1553/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1552/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1542/1993
Laki työmarkkinatuesta
1539/1993
Laki lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994
1536/1993
Laki työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994
1533/1993
Asetus valtion perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain 7 §:n voimaanpanosta
1526/1993
Asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta
1525/1993
Asetus Metsähallituksesta
1521/1993
Laki maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista
1520/1993
Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta
1519/1993
Tuontimaksulaki
1518/1993
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.