Säädösmuutosten hakemisto: 1993

1488/1993
Asetus potilasvahinkolautakunnasta
1487/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyvien oikeusministeriön hallinnonalan lakien voimaanpanosta
1486/1993
Sisäasiainministeriön päätös rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1485/1993
Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1484/1993
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista
1483/1993
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn vuoden 1974 kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1482/1993
Asetus Itävallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta
1481/1993
Asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1480/1993
Laki pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1478/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä
1474/1993
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä
1466/1993
Asetus Anna Tapion koulusta
1447/1993
Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä koskeviin määräyksiin liittyvien lakien voimaanpanosta
1445/1993
Liikenneministeriön päätös Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
1440/1993
Asetus merilain 29 §:n muuttamisesta annetun lain sekä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain 1 §:n 1 momentin 4 kohdan voimaanpanosta
1435/1993
Asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta
1434/1993
Kaasulaiteasetus
1433/1993
Aerosoliasetus
1432/1993
Työministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä
1431/1993
Työministeriön päätös nuorille sopivista kevyistä töistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.