Säädösmuutosten hakemisto: 1993

1430/1993
Valtioneuvoston päätös pesu- ja puhdistusaineiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
1427/1993
Asetus Macaon kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1426/1993
Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1425/1993
Asetus Romanian kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1424/1993
Asetus Hongkongin kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1423/1993
Asetus Pakistanin kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1422/1993
Asetus Intian kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1421/1993
Laki vakuutusyhtiön toimilupamaksusta
1419/1993
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1994
1418/1993
Valtioneuvoston päätös pienille ja keskisuurille yrityksille uuden vientimarkkinointihenkilöstön palkkaamiseen myönnettävän valtionavustuksen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1417/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen vahvistamisesta
1416/1993
Asetus valtion hankinnoista
1415/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista
1412/1993
Valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä
1410/1993
Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta
1409/1993
Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä
1408/1993
Asetus työturvallisuuslain muuttamisesta annetun lain ja työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1407/1993
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä
1406/1993
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista
1405/1993
Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.