Säädösmuutosten hakemisto: 1990

1244/1990
Oikeusministeriön päätös rangaistusmääräyslain täytäntöönpanosta
1242/1990
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista
1239/1990
Asetus haastetiedoksiannosta suoritettavista maksuista
1237/1990
Asetus maatilahallinnosta
1236/1990
Laki maatilahallinnosta
1235/1990
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä viran nimen muuttamisesta
1230/1990
Liikenneministeriön päätös sisäjohtoverkoista
1224/1990
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
1220/1990
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1991 työnantajan sosiaaliturvamaksun määräämisestä
1219/1990
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1218/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:ssä, yrittäjien eläkelain 17 §:ssä sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 11 §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
1216/1990
Asetus kansaneläkelain 62 §:n mukaisesta kunnan lisäosaosuuden tilityksestä vuodelta 1991
1214/1990
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1991
1213/1990
Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta
1211/1990
Sotilastapaturmalaki
1207/1990
Liikenneministeriön päätös matkailuautoista ja matkailukoreista
1204/1990
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalan eräistä virkajärjestelyistä
1202/1990
Laki Lapin yliopistosta
1200/1990
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy:n määräämisestä toimimaan Ruotsinpyhtäällä
1199/1990
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.