Säädösmuutosten hakemisto: 1990

1196/1990
Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1193/1990
Laki työntekijäin eläkelain soveltamisesta Suomen Pankin setelipainon henkilökunnan työsuhteisiin
1189/1990
Asetus asumistukiasetuksen 3 a §:n 7 kohdan kumoamisesta
1186/1990
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta
1183/1990
Liikenneministeriön päätös eräiltä yksikielisillä alueilla toimivilta viran ja toimen haltijoilta vaadittavasta maan toisen kielen taidosta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen kumoamisesta
1181/1990
Valtioneuvoston päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1177/1990
Asetus valtiontalouden tarkastuksesta
1176/1990
Asetus poliisin eräiden virkojen nimien muuttamisesta
1175/1990
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1173/1990
Laki alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta
1169/1990
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
1162/1990
Laki rehujen rasva- ja valkuaisverosta
1159/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1158/1990
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta
1154/1990
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1153/1990
Asetus Kadettikunnan ansiomitalista
1152/1990
Asetus Insinööriupseeriliiton ansiomitalista
1151/1990
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Lapuan patruunatehtaan hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle sekä ryhtyä eräisiin muihin yhtiön perustamiseen liittyviin järjestelyihin
1149/1990
Laki mittatekniikan keskuksesta
1147/1990
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.