Säädösmuutosten hakemisto: 1990

1104/1990
Oikeusministeriön päätös vaaliluettelon oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta
1103/1990
Laki valtion viran ja toimen haltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain kumoamisesta
1095/1990
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös vastustettavista eläintaudeista
1094/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1093/1990
Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta
1090/1990
Asetus kotipalveluista perittäviä maksuja koskevasta kokeilusta
1084/1990
Laki fosforilannoiteverosta
1083/1990
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1082/1990
Valtioneuvoston päätös tasoyleisohjeeksi asuinhuoneistojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1081/1990
Valtioneuvoston päätös asuinhuoneistojen vuokrien korotusyleisohjeeksi
1080/1990
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista
1078/1990
Valtiovarainministeriön päätös eräiden arvopapereiden verotusarvon perusteista
1077/1990
Valtioneuvoston päätös erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista
1075/1990
Asetus toiselta puolen Suomen tasavallan, Itävallan tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton ja toiselta puolen Euroopan talousyhteisön välillä teknisiä määräyksiä koskevassa tietojen vaihdossa noudatettavasta menettelystä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1074/1990
Asetus Romanian kanssa eräiden tekstiilituotteiden vientiä Romaniasta tuontia varten Suomeen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1073/1990
Asetus Malesian kanssa erään tietyn tekstiilituotteen vientiä Malesiasta tuontia varten Suomeen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1064/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1062/1990
Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta
1059/1990
Laki oikeudesta harjoittaa valuutanvaihtoa annetun lain kumoamisesta
1055/1990
Valtiovarainministeriön päätös tilivirastoista annetun päätöksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.