Säädösmuutosten hakemisto: 1990

1016/1990
Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1015/1990
Muutoksia vuoden 1990 tulo- ja menoarvioon
1014/1990
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
1013/1990
Valtioneuvoston päätös työturvallisuusmääräyksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta
1011/1990
Asetus eräiden virkojen nimien muuttamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla
1005/1990
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1004/1990
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1989 metsänhoitomaksun määräämisestä ja maksuunpanosta
1003/1990
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1002/1990
Valtioneuvoston päätös vuosina 1990 ja 1991 tehtävistä maidontuotannon luopumissopimuksista
1001/1990
Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta liikenneministeriön hallinnonalalla
999/1990
Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa kunnallisveron osalta
997/1990
Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n 3 momentin 1 kohdan kumoamisesta
994/1990
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1991
991/1990
Liikenneministeriön päätös televisioluvista annetun valtioneuvoston päätöksen (803/88) soveltamisesta
990/1990
Valtioneuvoston päätös aikuisopiskelijoiden opintotuesta
989/1990
Asetus suomen ja ruotsin kielen tutkinnoista suoritettavista korvauksista
988/1990
Asetus saamelaisvaltuuskunnasta
987/1990
Asetus vankeinhoitolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
986/1990
Asetus vankeinhoitolaitoksen eräiden virkojen nimien muuttamisesta
985/1990
Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.