Säädösmuutosten hakemisto: 1988

22/1988
Valtioneuvoston päätös vuonna 1988 tehtävistä tuotannonmuutossopimuksista sekä metsityspalkkioista
21/1988
Valtioneuvoston päätös eräistä lohenkalastusta koskevista rajoituksista vuonna 1987 annetun asetuksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä koskevien avustusten maksamisperusteista
18/1988
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
16/1988
Asetus VTT Technology Oy:n lainojen valtion takauksista
15/1988
Asetus Macaon kanssa eräiden tekstiilituotteiden Macaosta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
13/1988
Oikeusministeriön päätös ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen vankien määräämisestä työleiriin annetun oikeusministeriön päätöksen kumoamisesta
12/1988
Valtioneuvoston päätös ulkomaanliikenteen lastialusten korkokustannusten alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
11/1988
Valtioneuvoston työllisyysehtopäätös
10/1988
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta
9/1988
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
8/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista ja tehtävistä perittävistä työaikakorvauksista ja täydentämiskorvauksista sekä lohkomisista ja halkomisista perittävistä pinta-alakorvauksista
7/1988
Valtioneuvoston päätös nestemäisten polttoaineiden hinnoista
6/1988
Valtioneuvoston päätös polttoaineveromäärien muuttamisesta
5/1988
Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista
3/1988
Valtiovarainministeriön päätös eräiden tavaroiden vapauttamisesta tasausverosta
1/1988
Valtioneuvoston päätös investointiveron kantamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.