Säädösmuutosten hakemisto: 1988

1347/1988
Ammattitautiasetus
1343/1988
Ammattitautilaki
1342/1988
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten oikeudesta tehdä vakuutussopimuksia
1341/1988
Asetus valtion virastoissa ja laitoksissa nuorisotyöttömyyden lieventämiseksi järjestettävästä osa-aikatyöstä
1340/1988
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1339/1988
Asetus poliisin eräiden virkojen perustamisesta
1337/1988
Asetus poliisin valtakunnallisista pysyvistä atk-henkilörekistereistä
1335/1988
Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
1334/1988
Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1333/1988
Laki otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
1332/1988
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon eräiden virkojen perustamisesta
1331/1988
Asetus eräiden opetusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta
1330/1988
Asetus Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
1329/1988
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn kalastusoikeuksia Itämerellä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1328/1988
Asetus Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1322/1988
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1321/1988
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen hallinnonalan virkojen perustamisesta
1320/1988
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1319/1988
Asetus eräiden valtiovarainministeriön ja sen alaisten hallinnonalojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1318/1988
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.