Säädösmuutosten hakemisto: 1988

1015/1988
Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
1014/1988
Valtioneuvoston päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
1011/1988
Asetus siemenperunakeskuksen suojavyöhykkeestä
1010/1988
Laki siemenperunakeskuksen suojavyöhykkeestä
1007/1988
Maa- ja metsätalousministeriön päätös puutavaran mittauksesta suoritettavista palkkioista
1005/1988
Valtioneuvoston päätös luottoehdoista eräiden tavaroiden osamaksukaupassa annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1004/1988
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1003/1988
Verohallituksen päätös vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1002/1988
Liikenneministeriön päätös radiolain ja radioasetuksen soveltamisesta Suomen alueella liikkuvassa ulkomaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa olevan radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön
1001/1988
Asetus radiotutkintomaksuista
1000/1988
Asetus rakennushallinnon suoritteista perittävistä maksuista
999/1988
Asetus Ruotsin kanssa Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
995/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
994/1988
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
993/1988
Asetus sotavakuutuslain täytäntöönpanosta
989/1988
Vammaistukiasetus
988/1988
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä
987/1988
Laki sotilasvammalain 18 §:n mukaisen täydennyskoron poikkeuksellisesta määräytymisestä
983/1988
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
982/1988
Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin osittaisesta käyttöön ottamisesta Pieksämäen tuomiokunnassa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.