Säädösmuutosten hakemisto: 1987

944/1987
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
943/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
942/1987
Valtioneuvoston päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1988
941/1987
Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta
937/1987
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
933/1987
Valtioneuvoston päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
932/1987
Asetus ravinto- tai lääkeaineisiin myönnettävästä patentista
926/1987
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
925/1987
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisten hoitomenoina hyväksyttävien keskimääräisten kustannusten tarkistamisesta
924/1987
Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteista suoritettavasta lisäverosta
922/1987
Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
921/1987
Valtioneuvoston päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
920/1987
Laki eräiden asuntolainojen koron alentamisen sekä lyhennysten ja korkojen lykkäämisen väliaikaisesta järjestämisestä
918/1987
Asetus Tshekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehtyyn sopimukseen liittyvää pöytäkirjaa n:o 3 koskevien muutosten voimaansaattamisesta
917/1987
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja sanottujen muutosten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
916/1987
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liittyvän Geneven pöytäkirjan (1987) voimaansaattamisesta
915/1987
Asetus harmonoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
914/1987
Asetus yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä sen I liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
913/1987
Laki yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sekä sen I liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä
912/1987
Asetus tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.