Säädösmuutosten hakemisto: 1987

911/1987
Laki tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
910/1987
Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1988
908/1987
Asetus Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
907/1987
Laki Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
906/1987
Asetus Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
905/1987
Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
904/1987
Asetus Jugoslavian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
903/1987
Laki Jugoslavian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
902/1987
Liikenneministeriön päätös sotilasajoneuvoasetuksen soveltamisesta
901/1987
Sotilasajoneuvoasetus
896/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
895/1987
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan ja ammattikoulutusrahan suuruudesta
891/1987
Valtiovarainministeriön päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
890/1987
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista raskasta polttoöljyä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseksi
889/1987
Valtioneuvoston päätös yleisistä ohjeista öljynjalostamoiden rikkiyhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi
888/1987
Valtioneuvoston päätös kivihiilen rikkipitoisuudesta
887/1987
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1988
886/1987
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä
885/1987
Valtioneuvoston päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
883/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vuoden 1987 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.