Säädösmuutosten hakemisto: 1987

786/1987
Asetus Sri Lankan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
785/1987
Laki Sri Lankan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
784/1987
Asetus teknilliselle tarkastuskeskukselle suoritettavista maksuista
781/1987
Asetus sanoma- ja aikakauslehdistä postiliikenteessä annetun asetuksen kumoamisesta
779/1987
Asetus lehtien postimaksuista
776/1987
Asetus Valtionrautateiden hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
773/1987
Valtioneuvoston päätös Vuoden 1987 satovahinkojen johdosta suoritettavista yleiskorvauksista
772/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksen väliaikaisesta järjestämisestä Pielisjoessa
771/1987
Valtioneuvoston päätös eräistä poikkeuksista maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain (570/84) rehuomavaraisuutta koskeviin säännöksiin
763/1987
Valtioneuvoston päätös valtion nuorisoneuvostosta
762/1987
Asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä
759/1987
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
758/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta
757/1987
Asetus pellonraivausmaksusta
753/1987
Verohallituksen päätös rahana lääninhallitukseen suoritettavan leimaveron kuittausmerkinnästä
751/1987
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
750/1987
Valtioneuvoston päätös tasavallan presidentin valitsijamiesten paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
749/1987
Asetus kansanterveyslaitoksen erään laboratorionjohtajan viran perustamisesta
745/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden virkojen ja toimien siirtämisestä
744/1987
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.