Säädösmuutosten hakemisto: 1987

743/1987
Asetus Helsingin yliopiston eräästä virkajärjestelystä
742/1987
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
741/1987
Asetus Länsipohjolan pohjoismaisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
740/1987
Laki Länsipohjolan pohjoismaisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
739/1987
Valtioneuvoston päätös pientonniston korkomenojen alentamiseksi myönnettävistä avustuksista
737/1987
Työllisyysasetus
735/1987
Asetus eräiden Ahvenanmaan maakunnan maakuntapäivävaalien ja kunnallisvaalien ennakkoäänestykseen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta
734/1987
Ympäristöministeriön päätös alueen liittämisestä Helvetinjärven kansallispuistoon
733/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merilohen ja meritaimenen kalastuksesta Aurajoessa
732/1987
Valtioneuvoston päätös valtion hallintoviranomaisten määräysten ja ohjeiden rekisteröimisestä
730/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kertakäyttöisten insuliiniruiskujen ilmoittamisesta
729/1987
Liikenneministeriön päätös lasten turvalaitteista
728/1987
Asetus sairaanhoitotarvikkeista tehtävien ilmoitusten käsittelystä perittävistä maksuista
727/1987
Asetus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän, rikkipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan rikkivuon vähentämisestä vähintään 30 prosenttia tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
726/1987
Eroraha-asetus
725/1987
Asetus valtion virkamiesten uudelleen sijoittamisesta
724/1987
Asetus valtion virkamieslain voimaanpanolain täytäntöönpanosta
723/1987
Valtion virkamiesasetus
722/1987
Valtioneuvoston päätös ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaamisesta
721/1987
Asetus valtion teknillisen tutkimuskeskuksen eräiden virkojen perustamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.