Säädösmuutosten hakemisto: 1987

713/1987
Asetus Euroopan yhteisöjen kanssa tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen voimaansaattamisesta
711/1987
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
706/1987
Asetus Helsingin yliopiston eräiden johtajan virkojen kelpoisuusehdoista ja täyttämisestä
705/1987
Asetus tutkimusjohtajan viran perustamisesta Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskukseen
704/1987
Asetus kieliteorian ja kääntämisen varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopiston filosofiseen tiedekuntaan
703/1987
Asetus hoito-opin ruotsinkielisen varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan
701/1987
Asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
700/1987
Asetus Neuvostoliiton kanssa yhteistyöstä avaruuden rauhanomaisen tutkimuksen ja hyödyntämisen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
699/1987
Valtioneuvoston päätös Porin ja Kotkan kaupungeissa tuotantotoiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista
697/1987
Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta
696/1987
Valtioneuvoston päätös Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista kansaneläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiin
695/1987
Asetus Espanjan kanssa tehdystä sosiaaliturvasopimuksesta johtuvista poikkeuksista sairausvakuutuslain säännöksiin
694/1987
Asetus Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetusta vakuutuslaitosten välisestä sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamisesta
693/1987
Lääkeasetus
692/1987
Musiikkioppilaitosasetus
688/1987
Asetus steinerpedagogisista erityiskouluista
687/1987
Asetus ammattikasvatushallituksesta
685/1987
Asetus väestökirjahallinnon erään viran perustamisesta
683/1987
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
681/1987
Asetus erään johtajan viran perustamisesta Vaasan korkeakouluun

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.