Säädösmuutosten hakemisto: 1987

678/1987
Asetus keskusrikospoliisin apulaispäällikön toimen perustamisesta
677/1987
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen liitteen B muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
676/1987
Asetus troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 1987
661/1987
Laki tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehtyjen muutosten hyväksymisestä
660/1987
Tullitariffilaki
653/1987
Huoneenvuokralaki
652/1987
Oikeusministeriön päätös tasavallan presidentin valitsemisesta annetussa laissa tarkoitettujen lomakkeiden kaavoista
649/1987
Valtioneuvoston päätös ammatillisista erikoisoppilaitoksista
647/1987
Asetus Helsingin teknillisen oppilaitoksen erään viran lakkauttamisesta
645/1987
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa kaupan esteiden poistamisesta etujen ja velvoitteiden vastavuoroisuuden pohjalta tehtyyn sopimukseen liittyvää pöytäkirjaa n:o 3 koskevien muutosten voimaansaattamisesta
644/1987
Asetus Romanian kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Romaniasta tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
642/1987
Asetus Neuvostoliiton kanssa ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
641/1987
Asetus läänin liikenneasiain neuvottelukunnasta
636/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös käynnistysavustuksen laskemisessa käytettävästä kertoimesta
635/1987
Valtioneuvoston päätös virkapuhelimista sekä puhelinkustannusten suorittamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
634/1987
Valtioneuvoston päätös valtion moottorikulkuneuvojen ja vuokra-autojen käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
633/1987
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan erään viran perustamisesta
632/1987
Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen erään viran perustamisesta
628/1987
Laki eräiden virastojen ja laitosten menosääntöjen perusteiden muuttamisesta
627/1987
Laki valtion liikelaitoksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.