Säädösmuutosten hakemisto: 1987

1223/1987
Verohallituksen päätös rajoitetusti verovelvollisen opiskelijan tai harjoittelijan tai pohjoismaisen työnvaihto-ohjelman piirissä työskentelevän palkasta tehtävästä vähennyksestä
1217/1987
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1216/1987
Asetus poliisin eräiden virkojen perustamisesta
1214/1987
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta
1213/1987
Verohallituksen päätös osingon, koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa
1212/1987
Verohallituksen päätös vuonna 1988 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1207/1987
Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1988
1206/1987
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1205/1987
Asetus työriitojen sovittelusta
1204/1987
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista
1203/1987
Valtion virkaehtosopimusasetus
1200/1987
Asetus eräiden valtion palveluksessa olevien osa-aikaisten ja sivutoimisten virkamiesten sekä tuntiopettajien vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta
1194/1987
Asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1192/1987
Laki sosiaaliministeriön vakuutusosastosta annetun lain kumoamisesta
1190/1987
Asetus valtion liikelaitosten työehtosopimuksista
1183/1987
Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta
1175/1987
Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1171/1987
Valtiovarainministeriön päätös taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1170/1987
Valtioneuvoston päätös erityisryhmien liikunnan neuvottelukunnasta
1169/1987
Valtioneuvoston päätös teollisuustullien ehdoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.