Säädösmuutosten hakemisto: 1987

1168/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden maataloustuotteiden tullien muuttamisesta
1167/1987
Asetus tullitariffilain soveltamisesta
1164/1987
Laki ulkoasiainhallinnosta
1163/1987
Asetus rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta
1157/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1156/1987
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta
1155/1987
Liikenneministeriön päätös ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen harjoittamiseen myönnettävien tavaraliikennelupien rajoituksista
1154/1987
Liikenneministeriön päätös Euroopan kuljetusministerikonferenssin (CEMT) kansainvälisiä muuttokuljetuksia ja kansainvälistä monenkeskistä kiintiöjärjestelmää koskevien päätöslauselmien 53 ja 26 noudattamisesta
1153/1987
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab:n määräämisestä toimimaan eräissä kunnissa
1152/1987
Valtioneuvoston päätös Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab:n määräämisestä toimimaan eräissä kunnissa
1141/1987
Asetus valtiovarainministeriöstä
1140/1987
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös vastustettavista eläintaudeista
1139/1987
Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta
1137/1987
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1135/1987
Asetus eläinlääkärin oikeudesta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten
1134/1987
Asetus kasvintarkastuksesta perittävistä maksuista
1133/1987
Asetus karhun, suden ja ahman metsästämisestä
1131/1987
Laki riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta
1117/1987
Valtioneuvoston päätös vajaakuntoisten työhönsijoituksen tukitoimenpiteistä
1116/1987
Valtioneuvoston päätös kuntien ryhmityksestä rintamasotilaseläkkeen maksamista varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.