Säädösmuutosten hakemisto: 1987

1038/1987
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1036/1987
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta
1035/1987
Valtioneuvoston päätös maidosta suoritettavasta lisähinnasta
1034/1987
Valtioneuvoston päätös kananmunien lisähinnasta
1032/1987
Asetus Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä harjoittamasta kalastuksesta vuonna 1988
1030/1987
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
1014/1987
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1008/1987
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1988
1007/1987
Laki vuodelta 1988 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1000/1987
Verohallituksen päätös vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
999/1987
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
998/1987
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
997/1987
Asetus Saksan liittotasavallan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen toimeenpanemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
996/1987
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä virka-avusta veroasioissa tehtyyn sopimukseen liittyvän lisäsopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
995/1987
Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä virka-avusta veroasioissa tehtyyn sopimukseen liittyvän lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
990/1987
Ydinenergialaki
988/1987
Valtioneuvoston päätös eräiden kuntien ja kunnanosien määräämisestä erityisalueiksi
987/1987
Valtioneuvoston päätös kunnanosista, joilla aluepoliittista tukea myönnetään korkeampana kuin kunnan muissa osissa
986/1987
Valtioneuvoston päätös perusvyöhykkeistä ja tukialueista
985/1987
Laki eräiden Porissa sijaitsevien asuinkiinteistöjen myymisestä Suomen Kiinteistönvälitys Oy:lle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.