Säädösmuutosten hakemisto: 1986

957/1986
Päätös timotein ja nurminadan siemenen maahantuonnin väliaikaisesta rajoittamisesta
956/1986
Asetus Sähkötarkastuskeskuksen tarkastuksista perittävistä maksuista
944/1986
Asetus valtion tulo- ja menoarvion väliaikaisesta järjestämisestä
943/1986
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1986 tulo- ja menoarvioon
941/1986
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
940/1986
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista posti- ja telelaitoksen toimipaikoista
938/1986
Päätös vuosien 1939-1945 sotien aikana vammautuneille eräissä tapauksissa myönnettävän korvauksen suorittamisesta kertakaikkisena
935/1986
Asetus Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä harjoittamasta kalastuksesta vuonna 1987
934/1986
Asetus valtion tiede- ja teknologianeuvostosta
932/1986
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista
929/1986
Päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
928/1986
Päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä
927/1986
Päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisten hoitomenoina hyväksyttävien keskimääräisten kustannusten tarkistamisesta
926/1986
Päätös kananmunien haudontojen rajoittamisesta
925/1986
Asetus lääkityistä eläimistä saaduista elintarvikkeista
923/1986
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
922/1986
Asetus Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
920/1986
Päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
919/1986
Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa
916/1986
Asetus tiekuljetussopimuslain nojalla suoritettavan korvauksen määrästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.