Säädösmuutosten hakemisto: 1986

836/1986
Asetus INMARSATin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
835/1986
Asetus Panaman kanavan pysyvää puolueettomuutta koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
834/1986
Asetus Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
833/1986
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
832/1986
Päätös veroilmoituksen antamisajan pidentämisestä
831/1986
Päätös öljyväkirehuveron väliaikaisesta poistamisesta
830/1986
Päätös sokerin tullin väliaikaisesta poistamisesta
825/1986
Laki konserniavustuksesta verotuksessa
817/1986
Päätös valtiollisen luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten vähentämisestä verotuksessa
816/1986
Päätös Suomen Pankin vuoden 1986 tuhannen, sadan ja viidenkymmenen markan selitelmistä
815/1986
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1987
814/1986
Päätös viljelijöille maksettavasta sokerijuurikkaiden lisähinnasta
813/1986
Päätös eräiden peruskoulun, lukion ja yleisen kirjaston valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 2, 7 ja 12 §:ssä tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
807/1986
Asetus vuoden 1976 merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
806/1986
Laki aluevaihdosta valtion ja Vantaan kaupungin välillä
805/1986
Päätös vaaliluettelon oikaisuvaatimusluettelon kaavasta
804/1986
Päätös eräiden hedelmien tullin väliaikaisesta muuttamisesta
803/1986
Päätös eräiden kuntien määräämisestä erityisalueiksi
794/1986
Asetus valtion työterveys- ja työturvallisuusasiain neuvottelukunnasta
793/1986
Päätös Suomen Metodistikirkko - Metodistkyrkan i Finland -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uskontunnustuksen ja julkisen uskonnonharjoituksen muodon sisältävän selvityksen sekä yhdyskuntajärjestyksen muutoksien merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.