Säädösmuutosten hakemisto: 1986

410/1986
Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista
409/1986
Panostaja-asetus
408/1986
Asetus vuoden 1974 kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1983 tehtyjen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
402/1986
Päätös lämmityslaitoshankkeiden korkotukilainojen korosta
401/1986
Päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen korosta
400/1986
Päätös eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnettyjen korkotukilainojen korosta
399/1986
Päätös asuntoaluehankinnan korkotukiluoton korosta
398/1986
Päätös maataloustuotevarastojen korkotukilainojen korosta
396/1986
Asetus Tenojoen kalastuspiirin sivuvesistöjen kalastussäännöstä
395/1986
Asetus Sveitsin kanssa tehdyn sveitsiläisten juustojen tuontia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
394/1986
Laki Sveitsin kanssa tehdyn sveitsiläisten juustojen tuontia koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
393/1986
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn juustojen tuontia ja vientiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
392/1986
Laki Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn juustojen tuontia ja vientiä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
391/1986
Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välisen sopimuksen pöytäkirjan nro 3 tekstin yhdistämisestä ja muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
390/1986
Laki Euroopan talousyhteisön kanssa Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välisen sopimuksen pöytäkirjan nro 3 tekstin yhdistämisestä ja muuttamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
389/1986
Asetus eräistä kotiteollisuusoppilaitosten työpäiviä koskevista järjestelyistä lukuvuonna 1985-86
387/1986
Ilmakuljetuslaki
384/1986
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lannoitevalmisteiden laatuvaatimuksista
383/1986
Lannoiteasetus
382/1986
Päätös eräiden rehuseosten laatuvaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.