Säädösmuutosten hakemisto: 1985

648/1985
Laki eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien asevelvollisten rankaisemisesta annetun lain 1-4 §:n soveltamatta jättämisestä
645/1985
Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa
644/1985
Asetus erään opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvan viran perustamisesta ja toisen lakkauttamisesta
634/1985
Asetus Helsingin merenkulkuoppilaitoksen laivasimulaattorikeskuksesta
625/1985
Asetus ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta
616/1985
Asetus kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen oikeudesta antaa todistuksia yleissivistävän koulutuksen täydentämisestä
604/1985
Päätös toimenpiteistä kansainvälisiin kokouksiin osallistuviin, kansainvälistä erityissuojelua nauttiviin henkilöihin kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi annetun lain mukaisten turvaamistoimenpiteiden käyttämisestä
601/1985
Asetus laivaväen ruoanpidosta aluksissa
590/1985
Asetus vuoden 1984 kansainvälisen sokerisopimuksen voimaansaattamisesta
589/1985
Asetus vuoden 1983 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
588/1985
Asetus Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
587/1985
Laki Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
586/1985
Asetus eräiden viranomaisten tehtävistä aineiden ja tuotteiden syöpävaarallisuutta arvioitaessa
585/1985
Valtioneuvoston päätös kemian työsuojeluneuvottelukunnasta
584/1985
Valtioneuvoston päätös kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvostosta
583/1985
Päätös työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta
582/1985
Asetus maanmittaushallinnon eräistä virkajärjestelyistä
581/1985
Asetus maataloushallinnon eräistä virkajärjestelyistä
580/1985
Asetus puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
579/1985
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.