Säädösmuutosten hakemisto: 1985

423/1985
Asetus markkinoinnin, erityisesti mainonnan professorin viran perustamisesta Helsingin kauppakorkeakouluun
420/1985
Asetus hoito-opin varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
419/1985
Asetus kirkkososiologian varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
418/1985
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
417/1985
Laki aluevaihdosta valtion ja Posion kunnan välillä
416/1985
Päätös merimiehen maissa saadusta tulosta tehtävästä työtulovähennyksestä, ylimääräisestä työtulovähennyksestä ja palkkavähennyksestä vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa
415/1985
Päätös kansallisista mittauspaikoista
413/1985
Asetus geologian tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
409/1985
Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta
406/1985
Laki E.J. Längmanin rahastojen siirtämisestä Suomen Kulttuurirahastolle
405/1985
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
393/1985
Asetus Jugoslavian kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
392/1985
Kiinteistörekisterilaki
391/1985
Päätös eräiden kiinteistöinsinöörin ja tonttikirjan pitäjän toimesta laadittujen asiakirjojen jäljennöksistä ja otteista perittävistä lunastusmaksuista
390/1985
Päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta
384/1985
Asetus Sambian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
383/1985
Laki Sambian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
382/1985
Asetus metsä- ja uittotöissä yleiseksi katsottavasta työehtosopimuksesta
381/1985
Asetus eräistä alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin sekä jäämaksuluokan määräämiseen liittyvistä palkkioista ja korvauksista
379/1985
Asetus Italian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.