Säädösmuutosten hakemisto: 1985

292/1985
Päätös keskimääräisestä kartoituskustannuksesta hehtaaria kohti
291/1985
Päätös käynnistystuen maksamisesta nuorille viljelijöille
284/1985
Laki eräiden maa-alueiden vaihdosta valtion ja Paimion kunnan välillä
283/1985
Päätös yrittäjäksi ryhtyvän työttömän toimeentulotuesta ja lapsen kotihoidon tuesta toimitettavasta ennakonpidätyksestä
281/1985
Päätös pinta-alalisästä
280/1985
Päätös Heinolan raastuvanoikeuden lakkauttamisesta ja Heinolan tuomiokunnan uudelleen muodostamisesta
278/1985
Asetus Kemi Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
277/1985
Asetus VTT Technology Oy:n lainojen valtion takauksista
276/1985
Asetus Puolan kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
274/1985
Asetus Bulgarian kanssa tehdyn maksusopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
272/1985
Päätös aluksessa käytettävistä mittauslaitteista ja henkilökohtaisista suojeluvälineistä
271/1985
Päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
268/1985
Asetus haastetiedoksiannosta suoritettavista maksuista
266/1985
Asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
265/1985
Asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
263/1985
Päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen korosta
262/1985
Päätös Vuotoksen alueen maa- ja metsätalouden kehittämistoimenpiteistä
260/1985
Päätös paikallisten väestökirjojen pitämisestä ja henkikirjoituksen toimittamisesta Helsingin, Turun ja Tampereen kaupungeissa
259/1985
Päätös Porin kihlakunnan muodostamisesta ja siihen liittyvästä kihlakuntajärjestelystä
258/1985
Asetus väestökirjahallinnon erään viran perustamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.