Säädösmuutosten hakemisto: 1985

1145/1985
Päätös eräiden kuntien määräämisestä erityisalueiksi
1144/1985
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
1141/1985
Päätös maatalousmaan arvon määräämisestä noudatettavista perusteista
1140/1985
Päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1139/1985
Päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1138/1985
Päätös luottolaitosten varoista myönnettävien eräiden korkotukilainojen koroista
1135/1985
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta
1117/1985
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta
1115/1985
Asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta
1113/1985
Laki eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeiden rahoittamisesta
1109/1985
Asetus valtiokonttorista
1108/1985
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen muutosten voimaansaattamisesta
1107/1985
Asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
1106/1985
Valtioneuvoston päätös Etelä-Afrikalle myönnettävistä luotoista
1105/1985
Asetus Etelä-Afrikkaan kohdistuvasta sijoituskiellosta
1104/1985
Laki eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuvista toimenpiteistä
1103/1985
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention ja Suomen siihen liittymistä koskevien asiakirjojen voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1102/1985
Laki Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention ja Suomen siihen liittymistä koskevien asiakirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä
1100/1985
Päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisten hoitomenoina hyväksyttävien keskimääräisten kustannusten tarkistamisesta
1097/1985
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.