Säädösmuutosten hakemisto: 1984

879/1984
J Julistus neljästä kiitos-,katumus-,ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1985
876/1984
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijän eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
875/1984
Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa varallisuusoikeudellisten ja taloudellisten kysymysten järjestämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
874/1984
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention G- liitteen muutosten voimaansaattamisesta
866/1984
Laki ulosottotoimesta
864/1984
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1985
862/1984
Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä
859/1984
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista
858/1984
Laki kotimaisen energian tuotannon ja energiansäästön edistämisestä
855/1984
Laki aluevaihdosta valtion ja Hyrynsalmen kunnan välillä
851/1984
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
849/1984
Päätös peruskoululain 11 §:ssä tarkoitetun sairaalan potilaana olevalle oppivelvollisuusikäiselle annettavan peruskouluopetuksen järjestämisestä
848/1984
Päätös eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
847/1984
Päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä
846/1984
Päätös kalastuksenhoitomaksun ja pilkintämaksun korottamisesta
842/1984
Asetus koulutussuunnittelun neuvottelukunnasta
838/1984
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 9 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista koulutuksista
837/1984
Asetus aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
836/1984
Asetus merioikeudellisen vastuun vuoksi perustettavasta rajoitusrahastosta ja rajoitusoikeudenkäynnistä annetun lain voimaantulosta
835/1984
Asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.