Säädösmuutosten hakemisto: 1984

834/1984
Asetus Suomen liittymisen johdosta vuoden 1924 kansainväliseen konossementtisopimukseen annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
830/1984
Asetus karhun, suden ja ahman metsästämisestä
828/1984
Laki eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
826/1984
Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1985 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
825/1984
Päätös vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
824/1984
Päätös asumistuen määräytymisperusteista
823/1984
Päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
822/1984
Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
821/1984
Sisäministeriön päätös vartijan asusta
819/1984
Päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
818/1984
Asetus kotimaisten sanomalehtien postimaksuja käsittelevästä lautakunnasta
817/1984
Asetus pysyvän suomalais-neuvostoliittolaisen hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission Suomen ryhmästä
816/1984
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan eräiden muutosten voimaansaattamisesta
813/1984
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
805/1984
Asetus Turun yliopistosta
803/1984
Sisäasiainministeriön päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1985
802/1984
Päätös eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
794/1984
Asetus sotilasvalasta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
790/1984
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määrien korottamisesta palkan ulosmittauksessa
789/1984
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.