Säädösmuutosten hakemisto: 1984

476/1984
Päätös riistanhoitomaksun korottamisesta
474/1984
Päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
471/1984
Laki poikkeusmenettelystä kunnallisten oppikoulujen vuoden 1978 valtionapujen suorittamisessa
456/1984
Asetus Veitsiluoto Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valton takauksista
455/1984
Asetus Kiinan kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
454/1984
Asetus Islannin, Norjan , Ruotsin ja Tanskan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa kunnallisveron osalta
453/1984
Asetus Yhdistyneiden kansakuntien yliopiston kanssa Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisestä instituutista tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
452/1984
Laki Yhdistyneiden kansakuntien yliopiston kanssa Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisestä instituutista tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
451/1984
Päätös terveydelle vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteesta
450/1984
Päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
448/1984
Päätös lammastalouden tukemiseksi myönnettävistä avustuksista
447/1984
Asetus Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan - nimisen yksikön virkojen ja toimien perustamisesta sekä svenska social- och kommunalhögskolan- nimisen korkeakoulun virkojen ja toimien lakkauttamisesta
446/1984
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
445/1984
Asetus erään puolustusvoimien viran perustamisesta
438/1984
Asetus erään professorin viran perustamisesta Åbo Akademi -nimiseen yliopistoon
433/1984
Merimiesten vuosilomalaki
431/1984
Laki aluevaihdosta valtion ja Porin kaupungin välillä
430/1984
Laki aluevaihdosta valtion ja Hämeenlinnan kaupungin välillä
429/1984
Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä
428/1984
Päätös selluloosasta suoritettavasta vientitalletuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.