Säädösmuutosten hakemisto: 1983

951/1983
Päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
950/1983
Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
947/1983
Asetus Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä harjoittamasta kalastuksesta vuonna 1984
946/1983
Laki aluevaihdosta valtion ja Hämeenlinnan kaupungin välillä
938/1983
Päätös invaliidihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettujen avustusten, välineiden ja laitteiden antamisesta sekä asunnon muutostöiden kustantamisesta
937/1983
Päätös vastustettavista eläintaudeista
936/1983
Päätös työntekijäin eläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa, maatalousyrittäjien eläkelaissa, yrittäjien eläkelaissa ja merimieseläkelaissa tarkoitetun viivästymiskoron määräämisestä
934/1983
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1983 ja 1984
931/1983
Asetus perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
930/1983
Asetus kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
926/1983
eräistä poikkeuksista valtakunnallisista työttömyyskassoista annettuun lakiin
923/1983
Asetus Albanian kanssa kulttuurin ja tieteen alalla tapahtuvasta vaihdosta vuosiksi 1983-1985 tehdyn ohjelman voimaansaattamisesta
915/1983
Päätös eräiden tavaroiden vapauttamisesta tasausverosta
914/1983
Päätös eräiden hintojen tai hinnoitteluperusteiden vahvistamisesta
908/1983
Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 16 §:n 4 momentin kumoamisesta
904/1983
Asetus liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla
896/1983
Asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä
894/1983
Asetus Intian kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
893/1983
Asetus Sosialististen neuvostotasavaltain liiton kanssa ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pidentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
892/1983
Asetus linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (ASOR) voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.