Säädösmuutosten hakemisto: 1983

614/1983
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
613/1983
Asetus panttivankien ottamista vastaan tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
612/1983
Asetus ulkoasiainhallinnon eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
611/1983
Asetus suunnittelujohtajan viran perustamisesta puolustustaloudelliseen suunnittelukuntaan
607/1983
Sosiaalihuoltoasetus
606/1983
Rikesakkoasetus
605/1983
Asetus rikesakosta tieliikenteessä
604/1983
Päätös paikallisten väestökirjojen pitämisestä ja henkikirjoituksen toimittamisesta Helsingin, Turun, Porin, Tampereen ja Lahden kaupungeissa
603/1983
Päätös Pudasjärven kihlakunnan muodostamisesta ja Oulun kihlakuntaa koskevasta järjestelystä
602/1983
Päätös eräiden virkojen siirtämisestä
601/1983
Asetus Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueesta
599/1983
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
598/1983
Asetus eräistä valtionrautateiden virkajärjestelyistä
597/1983
Asetus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
596/1983
Asetus eräiden henkikirjoittajan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
595/1983
Asetus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehtyyn yleissopimukseen liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
594/1983
Asetus Maailmanpostiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
593/1983
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1983 tulo- ja menoarvioon
592/1983
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1983 aikana
591/1983
Laki aluevaihdosta valtion ja Perusyhtymä Oy:n välillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.