Säädösmuutosten hakemisto: 1983

1102/1983
Päätös Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1984
1101/1983
Päätös vuonna 1984 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1100/1983
Päätös maatalousmaan arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1098/1983
Laki vuodelta 1984 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1096/1983
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1983 tulo- ja menoarvioon
1095/1983
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
1094/1983
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan jatkamisesta
1093/1983
Laki valtiontilintarkastajain kansliasta
1092/1983
Päätös osingon ja koron vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa
1091/1983
Päätös ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
1089/1983
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1088/1983
Päätös kalan ja kalavalmisteiden histamiinipitoisuudesta
1087/1983
Päätös eräiden kuntien ja kunnanosien määräämisestä erityisalueiksi
1086/1983
Päätös toimenpiteistä nuorisopoliittisen suunnittelun ja yhteistyön kehittämiseksi keskushallinnossa
1085/1983
Päätös valtion nuorisoneuvostosta
1084/1983
Valtioneuvoston päätös valtion urheiluneuvostosta
1079/1983
Päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta
1078/1983
Päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1077/1983
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
1076/1983
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.