Säädösmuutosten hakemisto: 1983

1015/1983
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion polttoainekeskuksen hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle
1013/1983
Laki eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
1012/1983
Päätös valtion raittius- ja alkoholiasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1010/1983
Lastensuojeluasetus
1009/1983
Asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista
1007/1983
Asetus väliaikaisesta poikkeuksesta raha-automaattiasetukseen
1006/1983
Raha-arpajaisasetus
1001/1983
Päätös ostorehujen hinnan alentamisesta
995/1983
Laki geologian tutkimuskeskuksesta
994/1983
Asetus keskitetysti hyväksyttyjen rakennustuotteiden ja virallisen tarkastusjärjestelmän vastavuoroista hyväksymistä koskevien pohjoismaisten suuntaviivojen voimaansaattamisesta
993/1983
Asetus Suomen hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välisen kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
992/1983
Asetus Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
991/1983
Laki Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
990/1983
Päätös sokerin tullin väliaikaisesta poistamisesta
987/1983
Asetus Teollistamisrahasto OY:n lainojen valtion takauksista
969/1983
Sotilaskurinpitoasetus
964/1983
Sotilasoikeudenkäyntiasetus
963/1983
Asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta
962/1983
Päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
952/1983
Päätös asumistuen määräytymisperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.