Säädösmuutosten hakemisto: 1982

992/1982
Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1983
991/1982
Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden perustamissuunnitelman tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa vuonna 1983
990/1982
Päätös terveyskeskusten ja sairaanhoitolaitosten perustamissuunnitelman tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa vuonna 1983
989/1982
Päätös terveyskeskusten ja sairaanhoitolaitosten eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1983.
988/1982
Päätös päihdehuollon eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1983
980/1982
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös jäätelöasetuksen soveltamisesta
978/1982
Asetus lisenssivirastolle suoritettavista maksuista
977/1982
Asetus Puolan kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen 11 artiklan soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
973/1982
Asetus Valmet Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
970/1982
Turvavarastolaki
969/1982
Laki tilintarkastajajärjestelmän valvonnasta
968/1982
Asetus maatalouden markkinointineuvostosta
965/1982
Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta
955/1982
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
954/1982
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista posti- ja telelaitoksen toimipaikoista
953/1982
Päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
952/1982
Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
948/1982
Laki polttoaineverosta
942/1982
Päätös niistä vuonna 1983 järjestettävistä taidekilpailuista, joista saatuja palkintoja ei katsota veronalaisiksi tuloiksi
941/1982
Päätös maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvon perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.