Säädösmuutosten hakemisto: 1982

940/1982
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä
936/1982
Laki Suomen Vientiluotto Oy:n vuosien 1982-1983 ulkomaisen luotonannon korkotuesta
921/1982
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
920/1982
Päätös poikkeuksista maidontarkastuslain (558/46) nojalla annettuihin maidon myyntiaikoja koskeviin määräyksiin
919/1982
Päätös pilkintämaksun suuruudesta
918/1982
J Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1983
914/1982
Asetus Neuvostoliiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1981- 1985 tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
913/1982
Asetus raakapuun mittaus- ja valvontatoimesta vientikaupassa
912/1982
Laki raakapuun mittaus- ja valvontatoimesta vientikaupassa
907/1982
Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1983 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
906/1982
Päätös vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
905/1982
Päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
904/1982
Päätös eräiden alueiden pidättämisestä riistanhoidollisiin tarkoituksiin
903/1982
Asetus kesäajasta vuosina 1983-1985
897/1982
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1982 tulo- ja menoarvioon
891/1982
Päätös työntekijäin eläkelain 19 §:n 1 momentissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 4 momentissa, maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n 2 momentissa, yrittäjien eläkelain 12 §:n 3 momentissa ja merimieseläkelain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun viivästyskoron määräämisestä.
890/1982
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1982
886/1982
Asetus tukilisäasetuksen kumoamisesta
877/1982
Laki tontinosan myymisestä Oy Esab-nimiselle yhtiölle
869/1982
Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.