Säädösmuutosten hakemisto: 1982

580/1982
Laki Unkarin Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
579/1982
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten virkojen perustamisesta
576/1982
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
567/1982
Päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta
566/1982
Päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvalle oppilaalle myönnettävästä erityistuesta
565/1982
Päätös hinnoista, joilla valtion viljavarasto ostaa kotimaista leipä- ja rehuviljaa
563/1982
Päätös eräiden eläkevakuutusmaksujen alentamisesta vuonna 1978 aiheutuvan vastuuvajauksen kuolettamisesta
562/1982
Päätös tuotantotoiminnan tukemiseen myönnettävistä erityisalueavustuksista
558/1982
Päätös matkustajakortista
557/1982
Päätös vesiensuojelulaitteiden rakentamiseen myönnettävien korkotukilainojen korosta
556/1982
Päätös teollisuuden vesiensuojelulainojen korosta
532/1982
Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuodeksi 1983
526/1982
Päätös oravan, piisamin, kärpän, näädän, saukon ja ilveksen metsästämisestä
525/1982
Päätös riistanhoitomaksun korottamisesta
524/1982
Asetus eräitten riistaeläinten metsästämisestä
522/1982
Asetus aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan
521/1982
Asetus eräiden kansanterveyslaitoksen virkojen perustamisesta
520/1982
Asetus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvan erään viran perustamisesta ja eräiden toimien lakkauttamisesta
519/1982
Laki eräiden virastojen ja laitosten menosääntöjen perusteiden muuttamisesta
517/1982
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä virka-avusta veroasioissa tehtyä sopimusta muuttavan ja täydentävän lisäsopimuksen ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.