Säädösmuutosten hakemisto: 1982

452/1982
Päätös viljelijöille maksettavasta sokerijuurikkaiden lisähinnasta
449/1982
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden valtion omistamille alueille perustettujen luonnonsuojelualueiden rajojen merkitsemisestä
448/1982
Päätös asuntojen hankintaan myönnettävien korkotukilainojen koroista
447/1982
Päätös lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävien korkotukilainojen korosta
446/1982
Päätös asuntoaluehankinnan korkotukiluoton korosta
445/1982
Päätös eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnettävien korkotukilainojen korosta
444/1982
Päätös rukiin tuotantopalkkioista
443/1982
Asetus rehun lisäaineista
442/1982
Kasvinsuojeluasetus
439/1982
Päätös työllisyyskoulutukseen osallistuvien oppilaiden majoitus- ja ruokailukustannuksista
434/1982
Asetus Argentiinan Tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
433/1982
Asetus Luxemburgin kanssa tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
432/1982
Laki Luxemburgin kanssa tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
431/1982
Päätös kalastuksen kieltämisestä eräissä vesissä
430/1982
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Lappeenrannan kaupungista Nuijamaan kuntaan
429/1982
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
423/1982
Asetus geodeettisen laitoksen erinäisistä suoritteista perittävistä maksuista
418/1982
Asetus vehnän kauppaa koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen voimassaoloajan kuudenneksi ja elintarvikeapua koskevan vuoden 1980 yleissopimuksen voimassaoloajan ensimmäiseksi pidentämiseksi tehtyjen vuoden 1981 pöytäkirjojen voimaansaattamisesta
416/1982
Laki peruskoulun ja kunnallisen oppikoulun eräitä yhteisiä tehtäviä suorittavien henkilöiden eläkeoikeudesta
407/1982
Päätös ilmoittamisvelvollisuuden uudelleen täyttämisestä Sipoon kunnassa vuodelta 1981 toimitettavaa verotusta varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.