Säädösmuutosten hakemisto: 1982

207/1982
Päätös eräiden raastuvanoikeuksien lakkauttamisesta sekä eräiden tuomiokuntien uudelleen muodostamisesta
206/1982
Asetus vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta
203/1982
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista
201/1982
Päätös eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta
200/1982
Asetus korkeakoulututkintojen määrittelystä sekä eräiden opintosuoritusten vastaavuudesta
199/1982
Päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista ja täydentämiskorvauksista sekä lohkomisesta ja halkomisesta perittävistä pinta- alakorvauksista
198/1982
Päätös eräiden poliisipiirien uudelleen järjestämisestä
194/1982
Asetus eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta
193/1982
Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1982 tulo- ja menoarvioon
192/1982
Päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa
191/1982
Päätös työssä vallitsevan melun aiheuttaman kuulovaurion vaaran torjunnasta
189/1982
Päätös maidon kuljetusavustuksista
185/1982
Asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteen muutosten voimaansaattamisesta
182/1982
Tieliikenneasetus
179/1982
Asetus haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta
175/1982
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
174/1982
Asetus kasvatustieteen professorin viran perustamisesta Tampereen yliopistoon
173/1982
Asetus liiketaloustieteen professorin viran perustamisesta Helsingin kauppakorkeakouluun
172/1982
Asetus betonitekniikan professorin viran perustamisesta teknilliseen korkeakouluun
171/1982
Asetus geofysiikan apulaisprofessorin viran perustamisesta teknilliseen korkeakouluun

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.