Säädösmuutosten hakemisto: 1982

1081/1982
Päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta
1080/1982
Päätös Luettelo veroäyrien hinnoista vuonna 1983
1079/1982
Päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista
1078/1982
Päätös sähköveron palauttamisesta
1077/1982
Päätös sokerin tullin väliaikaisesta poistamisesta
1076/1982
Asetus Mortgage Bank of Finland Ltd:n ulkomaisten lainojen valtion takauksista
1075/1982
Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tekstiilituotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1074/1982
Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
1072/1982
Päätös asumistuen määräytymisperusteista
1069/1982
Asetus posti- ja telelaitoksen suuryhteisantennipalvelun maksuista
1068/1982
Ulkoasianhallinnon maksuperusteasetus
1064/1982
Päätös vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1063/1982
Asetus Neuvostoliiton ja Ruotsin kalastusalusten Suomen kalastusvyöhykkeellä harjoittamasta kalastuksesta vuonna 1983
1062/1982
Asetus kalastuspiirien lautakunnista
1061/1982
Asetus kalastuspiireistä
1057/1982
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta
1056/1982
Päätös ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta
1055/1982
Päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä
1054/1982
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
1052/1982
Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden sekä eräiden liikennepaikkojen nimistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.