Säädösmuutosten hakemisto: 1981

72/1981
Asetus elintarvikeapua koskevan vuoden 1980 yleissopimuksen voimaansaattamisesta
71/1981
Päätös vesikulkuväylien liikennemerkeistä ja valo-opasteista
70/1981
Päätös valantehneiden kielenkääntäjien tutkinnoista suoritettavista korvauksista
65/1981
Asetus eräiden valtioneuvoston kanslian virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
61/1981
Laki posti- ja telelaitoksesta
60/1981
Päätös hinnoista, jolla valtion viljavarasto ostaa kotimaista leipä- ja rehuviljaa
56/1981
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta
53/1981
Asetus kuntien kulttuuritoiminnasta
50/1981
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on määrättävä tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
48/1981
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvihuoneviljelmien energiainvestointeihin myönnettävistä avustuksista
47/1981
Päätös lihakarjarotuisen nautaeläimen käsittelemisestä matolääkkeellä ennen sen luovuttamista lypsykarjatilalle
46/1981
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä
45/1981
Päätös asuntotuotantolain 5 §:ssä tarkoitetuista arvosteluperusteista
44/1981
Päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten
43/1981
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön virkojen perustamisesta
40/1981
Asetus eräiden puolustusvoimain virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
39/1981
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
38/1981
Asetus kanslianotaarien ja notaarien lukumäärästä tuomiokunnissa
35/1981
Laki eräiden maitovalmisteiden vienti- ja tuontitarkastuksesta
33/1981
Päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.