Säädösmuutosten hakemisto: 1981

458/1981
Asetus Haapajärven tuomiokunnan hoidon järjestämisestä
457/1981
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan erään viran perustamisesta
456/1981
Päätös mallien rekisteröinnissä noudatettavasta luokituksesta
449/1981
Päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan vahvistamisesta
447/1981
Päätös Kruunupyyn-Teerijärven uusjaosta aiheutuvasta kuntajaon muuttamisesta Kruunupyyn, Evijärven, Kaustisen, Luodon ja Vetelin kuntien, Pietarsaaren maalaiskunnan ja Kokkolan kaupungin välillä
446/1981
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
445/1981
Asetus tutkimusprofessorin viran perustamisesta valtion teknilliseen tutkimuskeskukseen
441/1981
Asetus Kemi Oy:n ulko- ja kotimaisille lainoille myönnettävistä valtion takauksista
440/1981
Asetus Veitsiluoto Osakeyhtiön ulko- ja kotimaisten lainojen valtion takauksista
438/1981
Laki oikeudesta eläkkeeseen ja perhe-eläkkeeseen eräissä tapauksissa
433/1981
Laki merenkulun veronhuojennuksista
430/1981
Laki asumistukien ylimääräisestä tarkistamisesta
428/1981
Päätös pinta-alalisästä
427/1981
Valtioneuvoston päätös työttömyyskorvausten korottamisesta
426/1981
Päätös hinnoista, joilla valtion viljavarasto ostaa kotimaista leipä- ja rehuviljaa
425/1981
Valtioneuvoston päätös koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräyksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta
424/1981
Asetus eräiden maatilatalouden luottojen vakauttamisesta annetun lain mukaisten lainojen hakuajasta
421/1981
Laki aluevaihdosta valtion ja Valkeakosken kaupungin välillä
420/1981
Päätös erinäisiin kunnallisiin arkistoihin kuuluvien asiakirjojen hävittämisestä annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
419/1981
Päätös maidontuotannon vähentämisestä maksettavasta korvauksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.