Säädösmuutosten hakemisto: 1981

307/1981
Päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
304/1981
Asetus metsänhoitotieteen professorin viran perustamisesta Joensuun korkeakouluun
302/1981
Asetus englannin kielen apulaisprofessorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
301/1981
Asetus alkoholisairauksien varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
300/1981
Asetus Helsingin yliopiston eräiden virkojen perustamisesta
299/1981
Laki eräiden vesioikeudellisten korvausten takaisin maksamisesta annettavista valtion takuista
298/1981
Päätös valtion lentoasemilla perittävien eräiden liikennöimismaksujen väliaikaisesta alentamisesta
297/1981
Päätös lihan tuotantoavustuksista
296/1981
Päätös lypsylehmien luvun perusteella annettavista avustuksista
295/1981
Päätös maidon tuotantoavustuksista
292/1981
Asetus Norjan kanssa suomalais-norjalaisesta rajavesikomissiosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
291/1981
Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
288/1981
Asetus pakkokeinojen käytön kieltämisestä rikosasian vastaajaa vastaan eräissä tapauksissa
287/1981
Asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta
284/1981
Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa
283/1981
Asetus Suomen Reserviupseeriliiton ansiomitalista
282/1981
Huumausaineasetus
281/1981
Asetus Intian kanssa tehdyn tekstiilituotteiden Intiasta tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
280/1981
Asetus Hongkongin kanssa eräiden tekstiilituotteiden Hongkongista tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
279/1981
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.