Säädösmuutosten hakemisto: 1981

231/1981
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
230/1981
Päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
229/1981
Päätös maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta
219/1981
Päätös siipikarjan siitoseläinten pitoa, munien koneellista haudontaa sekä poikasten kasvattamista, myymistä ja välittämistä harjoittavien laitosten terveydellisyydelle ja hygieenisyydelle sekä eläinten terveydelle ja jalostustasolle asetettavista vaatimuksista ja ehdoista
218/1981
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
217/1981
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
216/1981
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
215/1981
Päätös Oulun ja Lapin läänien alueella pyydystettävän siian alimmasta mitasta
214/1981
Päätös Vaasan läänin alueella pyydystettävän siian alimmasta mitasta
213/1981
Päätös kalastuksen rajoittamisesta Perämeren ja Merenkurkun alueella
212/1981
Päätös sairausvakuutuslain 11 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen taksojen perusteista
211/1981
Asetus uusjakojen tukemisesta
209/1981
Asetus Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:n, Suomen Kiinteistöpankki Oy:n sekä Suomen Teollisuuspankki Oy:n ulkomaisten kunnallislainojen valtion takauksista
206/1981
Asetus Kolumbian Tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn perussopimuksen voimaansaattamisesta
204/1981
Päätös peruskoulurakennusten suunnittelun, rakentamisen ja normaalihintojen perusteista
203/1981
Asetus helpotuksesta Saimaan kanavan ja vesistöalueen väylämaksuihin
199/1981
Asetus keskiasteen koulunuudistuksen kokeilutoiminnasta
195/1981
Päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista kustannuksista
194/1981
Päätös eräiden maa- ja metsätalousministeriön virkojen siirtämisestä
193/1981
Päätös ylimääräisten lisäeläkkeiden myöntämisestä eräille ilmavoimien entisille viran tai toimen haltijoille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.